Het lidmaatschap van de DGBL staat open voor de volgende personen:

1. Houders van een Nederlands paspoort, welke een zakelijk belang of een management functie hebben bij een in Gambia actief (Nederlands) bedrijf, joint venture of zakelijke organisatie;

2. Personen met een andere nationaliteit die vloeiend Nederlands spreken en een zakelijk belang of een management functie hebben bij een in Gambia actief bedrijf, joint venture of zakelijke organisatie met een link naar de Benelux;

3. Werkzaam zijn als student of stagiar(e) verbonden aan een lid van de DGBL en beschikken over de Nederlandse nationaliteit;

4. De Gambiaanse wetten en regels respecteren en de statuten en huisregels van de DGBL onderschrijven en aanvaarden.

Er zijn drie mogelijke vormen van lidmaatschap met de bijbehorende jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage:

Gewoon lidGMD 4.500.
Studenten lid50% van de lidmaatschapsbijdrage van een gewoon lid.
Ere lidgratis.

Voor grotere bedrijven met meerdere leden bestaan er andere regels. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot sponsoring van de DGBL.

Voor meer informatie omtrent het lidmaatschap en sponsoring kunt u contact opnemen met de secretaris.

Activiteiten

Zoals in de statuten vastgelegd, ontplooit de DGBL maandelijkse activiteiten voor haar leden met uitzondering van de maanden juli en augustus. Deze activiteiten hebben meestal een formeel karakter. Daarnaast organiseert de DGBL informele activiteiten zoals een jaarlijks diner en een actieve bijdrage aan maatschappelijke initiatieven. Daarnaast ondersteunt de DGBL Nederlands getinte evenementen zoals de jaarlijkse vieringen van Sinterklaas en de koningsdag.

Voor non-profit organisaties, stichtingen en verenigingen, verwijst de DGBL naar haar zusterorganisatie, de Verenigde Stichtingen Gambia. www.vsgambia.com.