Het dagelijkse bestuur van de DGBL wordt gevormd door minimaal drie en maximaal zeven leden:

Het bestuur komt maandelijks bijeen om de lopende zaken te bespreken en ledenbijeenkomsten en activiteiten te evalueren en voor te bereiden. Daarnaast is het bestuur gesprekspartner bij diverse instanties en organisaties.

Bestuur 2021 – 2023
VoorzitterBeppie Smits
PenningmeesterHenriette Brummer – Sonko
SecretarisMarc Van Maldegem
ledenAnnemieke de Koning en Anneke Telkamp