De Dutch Gambian Business Link is een organisatie voor en door Nederlandse ondernemers in Gambia. In 2006, tijdens een zakelijke interactie tussen twee Nederlandse ondernemers, onstond het idee tot het oprichten van wat vandaag DGBL heet. Josée Soppe (PUM) en Hans Noteboom (GAM Solar) waren de initiatiefnemers. Nadat Josée het idee verder uitwerkte is het aangeboden aan onze Nederlandse Ambassade in Dakar (Senegal). De ambassadeur Jansing en zijn 2e secretaris, Tanja Gongrijp verwelkomden dit initiatief en hebben de oprichting vervolgens actief ondersteund.

Op 20 maart 2008, in het Kombo Beach Hotel, werd een groot aantal Nederlandse ondernemers, voor een lunch uitgenodigd. De toenmalige ambassadeur Jansing heeft het idee uitgelegd en daarmee de relevantie van een Dutch Gambian Business Link onder de aandacht gebracht.  De opkomst was groot, waarmee het eigenlijk onmiddellijk duidelijk werd hoezeer dit idee in goede aarde viel.

Na deze bijeenkomst werd er een oprichtingsbestuur samengesteld bestaande uit Josée Soppe, Claudette Sarr – Krook en Franc Schalken.

Inmiddels is de DGBL een volwaardig onderdeel van de zakelijke gemeenschap in Gambia en staat officieel geregistreerd met statuten en huisregels. De DGBL heeft zich enkele duidelijke doelen gesteld. Er zijn maandelijkse bijeenkomsten waarbij de leden samenkomen om lopende zaken te bespreken en zich te laten informeren over nuttige onderwerpen door middel van gastsprekers, forums en (bedrijfs)bezoeken. Daarnaast ontplooit de DGBL activiteiten om zich te profileren en een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van Gambia.

Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden welke verkozen worden voor een periode van drie jaar.